Wednesday, October 10, 2012

Pozvánka na přednášku ing.M.Mišuna O Feng Shui

Srdečně Vás zvu do Sluneční čajovny,
v pondělí 29.10. od 18.30 na přednášku ing.Mojmíra Mišuna o Feng Shui na téma:

Sladění svého života, vizí, možností a zkušeností se svým domovem podle Feng Shui


Místo, které považujeme za svůj Domov, se vytváří na vícero úrovních, fyzické, emocionální, energetické (astrální) a duchovní. Vědomě a zejména, pokud máme svoji vizi, je možné toto místo harmonizovat a posílit tak naplnění svých vizí. Někdy začínáme nejdříve léčit nedostatky, a posléze pak plně vědomě a radostně přecházíme na vytváření harmonického místa pocitu bezpečí, radosti, odpočinutí, doplnění energie, partnerského a rodinného zázemí. Jsou-li všechny úrovně funkční, pak přichází i vnitřní spojení s místem a krajinou, což je nalezení svých kořenů a život přestává být chaosem a stává se stabilitou a jasným směrem.

Více info na www.fengsuej.info

No comments:

Post a Comment